top of page

Araling Panlipunan 10

Updated: Nov 17, 2022

S.Y. 2022-2023


Aral Pan 10 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 116KB
Aral Pan 10 LAS 1 Halimbawa ng Kontemporaryong Isyu
.pdf
Download PDF • 198KB
Aral Pan 10 LAS 2 Kahalagahan ng Pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu
.pdf
Download PDF • 115KB
Aral Pan 10 LAS 3 Siyentipikong Pagsuri ng Kontemporaryong Isyu
.pdf
Download PDF • 201KB
Aral Pan 10 LAS 4 Mga Isyung Pangkapaligiran ng Pilipinas
.pdf
Download PDF • 224KB
Aral Pan 10 LAS 5 Isyu ng Polusyon sa Hangin
.pdf
Download PDF • 240KB
Aral Pan 10 LAS 6 Pagtugon sa Isyu ng Polusyon sa Hangin
.pdf
Download PDF • 223KB
Aral Pan 10 LAS 7 Isyu ng Basura at Polusyon sa mga Yamang-tubig ng Bansa
.pdf
Download PDF • 117KB
Aral Pan 10 LAS 8 Pagtugon sa Isyu ng Basura at Polusyon sa mga Yamang-tubig ng Bansa
.pdf
Download PDF • 232KB
Aral Pan 10 LAS 9 Isyu ng mga Kalamidad
.pdf
Download PDF • 197KB
Aral Pan 10 LAS 10 Hakbang sa Pagsugpo ng Bilang ng Pinsala
.pdf
Download PDF • 182KB
Aral Pan 10 LAS 11 Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Kalamidad
.pdf
Download PDF • 174KB
Aral Pan 10 LAS 12 Mga Ahensya ng Pamahalaan na Responsable sa Kaligtasan ng Mamamayan
.pdf
Download PDF • 104KB
Aral Pan 10 LAS 13 Kahalagahan ng Kahandaan Disiplina Kooperasyon
.pdf
Download PDF • 98KB
Aral Pan 10 LAS 14 Ang Globalisasyon
.pdf
Download PDF • 191KB
Aral Pan 10 LAS 15 Globalisasyong Politikal
.pdf
Download PDF • 128KB
Aral Pan 10 LAS 16 Globalisasyong Ekonomiko
.pdf
Download PDF • 115KB

1,004 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page