Araling Panlipunan 10

Updated: Sep 22

S.Y. 2022-2023


Aral Pan 10 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 116KB
Aral Pan 10 LAS 1 Halimbawa ng Kontemporaryong Isyu
.pdf
Download PDF • 198KB
Aral Pan 10 LAS 2 Kahalagahan ng Pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu
.pdf
Download PDF • 115KB
Aral Pan 10 LAS 3 Siyentipikong Pagsuri ng Kontemporaryong Isyu
.pdf
Download PDF • 201KB
Aral Pan 10 LAS 4 Mga Isyung Pangkapaligiran ng Pilipinas
.pdf
Download PDF • 224KB
Aral Pan 10 LAS 5 Isyu ng Polusyon sa Hangin
.pdf
Download PDF • 240KB
Aral Pan 10 LAS 6 Pagtugon sa Isyu ng Polusyon sa Hangin
.pdf
Download PDF • 223KB
Aral Pan 10 LAS 7 Isyu ng Basura at Polusyon sa mga Yamang-tubig ng Bansa
.pdf
Download PDF • 117KB
Aral Pan 10 LAS 8 Pagtugon sa Isyu ng Basura at Polusyon sa mga Yamang-tubig ng Bansa
.pdf
Download PDF • 232KB
Aral Pan 10 LAS 9 Isyu ng mga Kalamidad
.pdf
Download PDF • 197KB

77 views0 comments

Recent Posts

See All