Values Education 10

Updated: Sep 22

S.Y. 2022-2023


EsP 10 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 115KB
EsP 10 LAS 1 Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob I
.pdf
Download PDF • 244KB
EsP 10 LAS 2 Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip (Intellect) at Kilos- Loob (Will) II
.
Download • 114KB
EsP 10 LAS 3 Mga Konkretong Hakbang upang Malalabanan ang Kahinaan
.pdf
Download PDF • 262KB
EsP 10 LAS 4 Likas na Batas Moral I
.pdf
Download PDF • 171KB
EsP 10 LAS 5 Likas na Batas Moral II
.pdf
Download PDF • 171KB
EsP 10 LAS 6 Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral
.pdf
Download PDF • 195KB
EsP 10 LAS 7 Ang Apat na Yugto ng Konsensiya
.pdf
Download PDF • 210KB
EsP 10 LAS 8 Batayan ng Kabutihan at ng Konsensiya
.pdf
Download PDF • 98KB
EsP 10 LAS 9 Ang Antas ng Paghubog ng Konsensiya
.pdf
Download PDF • 111KB
EsP 10 LAS 10 Ang Tunay na Kalayaan
.pdf
Download PDF • 118KB
EsP 10 LAS 11 Ang Dalawang aspekto ng Kalayaan
.pdf
Download PDF • 101KB29 views0 comments

Recent Posts

See All