top of page

Filipino 9

Updated: Dec 12, 2022

S.Y. 2022-2023Filipino 9 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 120KB
Filipino 9 LAS 1 Ang Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 154KB
Filipino 9 LAS 2 Pagbasa ng Isang Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 115KB
Filipino 9 LAS 3 Pagsuri ng mga Pangyayari sa Kuwento
.pdf
Download PDF • 105KB
Filipino 9 LAS 4 Pag - ugnay ng Kuwento sa Kasalukuyang Lipunang Asyano
.pdf
Download PDF • 110KB
Filipino 9 LAS 5 Pagmamatuwid sa Aral ng Kuwento
.pdf
Download PDF • 108KB
Filipino 9 LAS 6 Denotasyon at Konotasyon ng mga Salita
.pdf
Download PDF • 197KB
Filipino 9 LAS 7 Telenobelang Asyano- Ang Kabuluhan sa Lipunang Asyano sa Kasalukuyan
.pdf
Download PDF • 117KB
Filipino 9 LAS 8 Mga Elemento ng Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 225KB
Filipino 9 LAS 9 Pagsuri ng Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 217KB
Filipino 9 LAS 10 Mga Pangatnig o Pang-ugnay Gamit sa Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 208KB
Filipino 9 LAS 11 Noli Me Tangere Nobelang Isinulat ni Gat Jose Rizal
.pdf
Download PDF • 201KB
Filipino 9 LAS 12 Katotohanan at Kabutihan Paano Naipakita sa Noli
.pdf
Download PDF • 190KB
Filipino 9 LAS 13 Tunggaliang Tao vs. Sarili sa Noli
.pdf
Download PDF • 217KB
Filipino 9 LAS 14 Pagsasanay Pagpahayag ng Tunggaliang Tao Laban sa Sarili
.pdf
Download PDF • 161KB
Filipino 9 LAS 15 Mga Ekspresyon sa Pagbibigay Opinyon
.pdf
Download PDF • 99KB
Filipino 9 LAS 16 Pagbasa at Pagbigkas ng Tula
.pdf
Download PDF • 112KB
Filipino 9 LAS 17 Pag-ugnay ng Sariling Damdamin sa Diwa ng Tula
.pdf
Download PDF • 105KB
Filipino 9 LAS 18 Pagpapahalaga sa Pagiging Mamamayan ng Asya
.pdf
Download PDF • 95KB
Filipino 9 LAS 19 Panitikan Pagsuri ng Karakterisasyon ng Tauhan sa Dula
.pdf
Download PDF • 203KB
Filipino 9 LAS 20 Talasalitaan Kahulugan at Istruktura ng mga Salita I
.pdf
Download PDF • 242KB
Filipino 9 LAS 20B Talasalitaan Kahulugan at Istruktura ng mga Salita II
.pdf
Download PDF • 225KB
Filipino 9 LAS 20C Talasalitaan Kahulugan at Istruktura ng mga Salita III
.pdf
Download PDF • 190KB
Filipino 9 LAS 21 Mga Ekspresyong Nagpapahayag ng Katotohanan
.pdf
Download PDF • 177KB

326 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page