Filipino 9

Updated: 5 days ago

S.Y. 2022-2023Filipino 9 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 120KB
Filipino 9 LAS 1 Ang Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 154KB
Filipino 9 LAS 2 Pagbasa ng Isang Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 115KB
Filipino 9 LAS 3 Pagsuri ng mga Pangyayari sa Kuwento
.pdf
Download PDF • 105KB
Filipino 9 LAS 4 Pag - ugnay ng Kuwento sa Kasalukuyang Lipunang Asyano
.pdf
Download PDF • 110KB
Filipino 9 LAS 5 Pagmamatuwid sa Aral ng Kuwento
.pdf
Download PDF • 108KB
Filipino 9 LAS 6 Denotasyon at Konotasyon ng mga Salita
.pdf
Download PDF • 197KB
Filipino 9 LAS 7 Telenobelang Asyano- Ang Kabuluhan sa Lipunang Asyano sa Kasalukuyan
.pdf
Download PDF • 117KB
Filipino 9 LAS 8 Mga Elemento ng Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 225KB
Filipino 9 LAS 9 Pagsuri ng Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 217KB
Filipino 9 LAS 10 Mga Pangatnig o Pang-ugnay Gamit sa Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 208KB
Filipino 9 LAS 11 Noli Me Tangere Nobelang Isinulat ni Gat Jose Rizal
.pdf
Download PDF • 201KB
Filipino 9 LAS 12 Katotohanan at Kabutihan Paano Naipakita sa Noli
.pdf
Download PDF • 190KB
Filipino 9 LAS 13 Tunggaliang Tao vs. Sarili sa Noli
.pdf
Download PDF • 217KB
Filipino 9 LAS 14 Pagsasanay Pagpahayag ng Tunggaliang Tao Laban sa Sarili
.pdf
Download PDF • 161KB

23 views0 comments

Recent Posts

See All