top of page

Araling Panlipunan 7

Updated: Aug 15, 2023


Download the LASs given in Araling Panlipunan 7 for S.Y. 2022-2023.

Aral Pan 7 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 121KB
Aral Pan 7 LAS 1 Asya
.pdf
Download PDF • 203KB
Aral Pan 7 LAS 2 Mga Bahaging Rehiyunal ng Asya
.pdf
Download PDF • 189KB
Aral Pan 7 LAS 3 Mapa_Mga Bahaging Rehiyunal sa Asya
.pdf
Download PDF • 233KB
Aral Pan 7 LAS 4 Mga Katangiang Pisikal ng Hilaga o Gitnang Asya
.pdf
Download PDF • 225KB
Aral Pan 7 LAS 5 Mapa ng Hilaga o Gitnang Asya
.pdf
Download PDF • 929KB
Aral Pan 7 LAS 6 Mga Katangiang Pisikal ng Kanlurang Asya
.pdf
Download PDF • 199KB
Aral Pan 7 LAS 7 Mapa ng Kanlurang Asya
.pdf
Download PDF • 254KB
Aral Pan 7 LAS 8 Mga Katangiang Pisikal ng Timog Asya
.pdf
Download PDF • 162KB
Aral Pan 7 LAS 9 Mapa ng Timog Asya
.pdf
Download PDF • 279KB
Aral Pan 7 LAS 10 Mga Katangiang Pisikal ng Silangang Asya
.pdf
Download PDF • 121KB
Aral Pan 7 LAS 11 Mapa ng Silangang Asya
.pdf
Download PDF • 234KB
Aral Pan 7 LAS 12 Mga Katangiang Pisikal ng Timog-Silangang Asya
.pdf
Download PDF • 157KB
Aral Pan 7 LAS 13 Mapa ng Timog-Silangang Asya
.pdf
Download PDF • 288KB
Aral Pan 7 LAS 14 Mga Uri ng Anyong Lupa sa Asya
.pdf
Download PDF • 180KB
Aral Pan 7 LAS 15 Mga Natatanging Anyong Lupa ng Asya I
.pdf
Download PDF • 196KB
Aral Pan 7 LAS 16 Mga Uri ng Anyong Tubig sa Asya
.pdf
Download PDF • 177KB
Aral Pan 7 LAS 17 Mga Natatanging Anyong Tubig sa Asya
.pdf
Download PDF • 186KB
Aral Pan 7 LAS 18 Ugnayan ng Tao at Kapaligiran
.pdf
Download PDF • 188KB
Aral Pan 7 LAS 19 Uri ng Likas na Yaman
.pdf
Download PDF • 190KB
Aral Pan 7 LAS 20 Mga Yamang Likas ng Asya
.pdf
Download PDF • 204KB
Aral Pan 7 LAS 21 Implikasyon ng Kapaligiran Noon at Ngayon
.pdf
Download PDF • 160KB
Aral Pan 7 LAS 22 Pagsuri ng Implikasyon sa Agrikultura
.pdf
Download PDF • 203KB
Aral Pan 7 LAS 23 Pagsuri ng Implikasyon sa Ekonomiya
.pdf
Download PDF • 192KB
Aral Pan 7 LAS 24 Ang Sukdulang Pagkakaiba at Pagtatangi (Biodiverstiy) sa Kapaligiran sa
.
Download • 220KB
Aral Pan 7 LAS 25 Ang Kahalagahan ng Pangangalaga sa Kalagayang Ekolohikal
.pdf
Download PDF • 208KB
Aral Pan 7 LAS 26 Ang Yamang Tao ng Asya
.pdf
Download PDF • 165KB
Aral Pan 7 LAS 27 Mga Hakbang ng mga Pamahalaan sa Asya para sa Kaunlaran ng Kabuhayan ng
.
Download • 100KB

Aral Pan 7 Q2 LAS 1 Ang Konsepto ng Sibilisasyon at Kabihasnan
.pdf
Download PDF • 212KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 2 Mga Katangian ng Sibilisasyon
.pdf
Download PDF • 274KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 3 Ang Sinaunang Kabihasnan ng Mesopotamia
.pdf
Download PDF • 229KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 4 Kabihasnang Sumer
.pdf
Download PDF • 238KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 5 Kabihasnang Indus
.pdf
Download PDF • 103KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 6 Kabihasnang Shang
.pdf
Download PDF • 99KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 7 Mga Relihiyon sa Asya
.pdf
Download PDF • 200KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 8 Relihiyong Hinduismo
.pdf
Download PDF • 98KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 9 Relihiyong Buddhismo
.pdf
Download PDF • 112KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 10 Relihiyong Jainismo
.pdf
Download PDF • 107KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 11 Relihiyong Sikhismo
.pdf
Download PDF • 98KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 12 Relihiyong Kristiyanismo
.pdf
Download PDF • 98KB
Aral Pan 7 Q2 LAS 13 Relihiyong Judaismo
.pdf
Download PDF • 103KB


1,184 views0 comments

Recent Posts

See All

MAPEH 7

Комментарии


bottom of page