top of page

Filipino 7

Updated: Aug 15, 2023

Download the LASs given in Filipino 7 for SY 2022-2023.

Filipino 7 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 112KB
Filipino 7 LAS 1 Mga Kuwentong Bayan
.pdf
Download PDF • 192KB
Filipino 7 LAS 2 Ang Alamat ng Chocolate Hills ng Isla ng Bohol
.pdf
Download PDF • 209KB
Filipino 7 LAS 2A Pag-unawa sa Alamat ng Chocolate Hills
.pdf
Download PDF • 160KB
Filipino 7 LAS 3 Pagsuri ng Kuwentong Bayan_Balangkas, Tauhan at Tagpo
.pdf
Download PDF • 222KB
Filipino 7 LAS 4 Paghinuha sa Kaugalian at Kalagayang Panlipunan
.pdf
Download PDF • 201KB
Filipino 7 LAS 5 Masuring Pagbasa at Pagpakinig_Ang Sinulog ng Cebu
.pdf
Download PDF • 201KB
Filipino 7 LAS 6 Mga Pahayag na Nagbibigay ng Patunay
.pdf
Download PDF • 212KB
Filipino 7 LAS 7 Mga Ekspresyon ng Posibilidad
.pdf
Download PDF • 212KB
Filipino 7 LAS 8 Ugnayang Sanhi at Bunga
.pdf
Download PDF • 214KB
Filipino 7 LAS 9 Masuring Pagpanood_Ang Peñafrancia Fiesta ng Bicol
.pdf
Download PDF • 213KB
Filipino 7 LAS 10 Pagsuri ng Dokumentaryong Pantelebisyon o Dokyu-film
.pdf
Download PDF • 215KB
Filipino 7 LAS 11 Isang Mito ng mga Kapampangan_Rihawani
.pdf
Download PDF • 200KB
Filipino 7 LAS 12 Pagkakasunod–sunod ng Pangyayari_Mito, Maikling Kuwento, Alamat at Kwent
.
Download • 230KB
Filipino 7 LAS 13 Pang-ugnay_Panubali
.pdf
Download PDF • 189KB
Filipino 7 LAS 14 Mga Pang-ugnay I_Pang-angkop
.pdf
Download PDF • 190KB
Filipino 7 LAS 15 Mga Pang-ugnay II_Pang-ukol
.pdf
Download PDF • 201KB
Filipino 7 LAS 16 Mga Pang-ugnay III_Pangatnig
.pdf
Download PDF • 193KB
Filipino 7 LAS 17 Mga Pang–ugnay sa Paglalahad at Pagsasalaysay
.pdf
Download PDF • 215KB
Filipino 7 LAS 18 Pagsulat ng Sanaysay na Nanghihikayat
.pdf
Download PDF • 213KB
Filipino 7 LAS 19 Pagsuri ng Pahayag ayon sa Pagkamakatotohanan
.pdf
Download PDF • 191KB
Filipino 7 LAS 20 Kahalagahan at mga Hakbang sa Pagsagawa ng Pananaliksik
.pdf
Download PDF • 189KB
Filipino 7 LAS 21 Pangangalap ng Datos
.pdf
Download PDF • 189KB
Filipino 7 LAS 22 Pagsulat ng Sanaysay_Kagandahan ng Kulturang Pilipino
.pdf
Download PDF • 163KB
Filipino 7 LAS 23 Proyektong Panturismo
.pdf
Download PDF • 162KB
Filipino 7 LAS 23A Proyektong Panturismo_Panuto at Kriterya
.pdf
Download PDF • 224KB
Filipino 7 LAS 24 Pagsuri ng Gamit ng mga Akronim
.pdf
Download PDF • 121KB


Filipino 7 Q2 LAS 1 Mga Epiko at Makasaysayang Akda ng Kabisayaan
.pdf
Download PDF • 187KB
Filipino 7 Q2 LAS 1A Ang Bulong
.pdf
Download PDF • 103KB
Filipino 7 Q2 LAS 2 Tradisyon ng Kabisayaan
.pdf
Download PDF • 187KB
Filipino 7 Q2 LAS 3 Antas ng Wika Batay sa Pormalidad
.pdf
Download PDF • 245KB
Filipino 7 Q2 LAS 4 Mga Pangungusap na Walang Tiyak na Paksa I
.pdf
Download PDF • 105KB
Filipino 7 Q2 LAS 5 Mga Pangungusap na Walang Tiyak na Paksa II
.pdf
Download PDF • 106KB
Filipino 7 Q2 LAS 6 Mga Pangungusap na Walang Tiyak na Paksa III
.pdf
Download PDF • 105KB
Filipino 7 Q2 LAS 7 Halimbawa ng Alamat ng Kabisayaan- Alamat ng Bundok Kanlaon
.pdf
Download PDF • 96KB
Filipino 7 Q2 LAS 8 Digri o Antas ng Kahulugan (Pagkiklino)
.pdf
Download PDF • 121KB
Filipino 7 Q2 LAS 9 Pamilyar at Di–Pamilyar na mga Salita
.pdf
Download PDF • 208KB
Filipino 7 Q2 LAS 10 Iba’t Ibang Kaantasan ng Pang–uri-Pahambing
.pdf
Download PDF • 117KB
Filipino 7 Q2 LAS 11 Editoryal
.pdf
Download PDF • 101KB
Filipino 7 Q2 LAS 12 Iba’t ibang Uri ng Editoryal
.pdf
Download PDF • 697KB
Filipino 7 Q2 LAS 13 Pagsulat ng Editoryal - Bahagi at Pamantayan
.pdf
Download PDF • 107KB
Filipino 7 Q2 LAS 14 Kultura ng Kabisayaan
.pdf
Download PDF • 97KB
Filipino 7 Q2 LAS 15 Awiting-Bayan
.pdf
Download PDF • 95KB
Filipino 7 Q2 LAS 16 Mga Uri ng Awiting–Bayan
.pdf
Download PDF • 100KB
Filipino 7 Q2 LAS 17 Halimbawa ng mga Uri ng Awiting-Bayan I
.pdf
Download PDF • 107KB
Filipino 7 Q2 LAS 18 Halimbawa ng mga Uri ng Awiting-Bayan I
.pdf
Download PDF • 105KB
Filipino 7 Q2 LAS 19 Halimbawa ng mga Uri ng Awiting-Bayan III
.pdf
Download PDF • 117KB
Filipino 7 Q2 LAS 20 Kumbensyon sa Pagsulat ng Awiting-Bayan
.pdf
Download PDF • 121KB
Filipino 7 Q2 LAS 21 Uri ng Tayutay I
.pdf
Download PDF • 107KB
Filipino 7 Q2 LAS 22 Uri ng Tayutay II
.pdf
Download PDF • 99KB
Filipino 7 Q2 LAS 23 Uri ng Tayutay III
.pdf
Download PDF • 106KB


Filipino 7 Q3 LAS 1 Mga Elemento ng Tula
.pdf
Download PDF • 120KB
Filipino 7 Q3 LAS 2 Ang Pangungusap
.pdf
Download PDF • 95KB
Filipino 7 Q3 LAS 3 Mga Bahagi ng Pangungusap
.pdf
Download PDF • 112KB
Filipino 7 Q3 LAS 4 Ayos ng Pangungusap
.pdf
Download PDF • 98KB
Filipino 7 Q3 LAS 5 Kayarian ng Pangungusap (Payak)
.pdf
Download PDF • 98KB
Filipino 7 Q3 LAS 6 Kayarian ng Pangungusap (Tambalan)
.pdf
Download PDF • 93KB
Filipino 7 Q3 LAS 7 Kayarian ng Pangungusap (Hugnayan)
.pdf
Download PDF • 93KB
531 views0 comments

Recent Posts

See All

MAPEH 7

Comments


bottom of page