Filipino 7

Updated: 5 days ago

S.Y. 2022-2023Filipino 7 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 112KB
Filipino 7 LAS 1 Mga Kuwentong Bayan
.pdf
Download PDF • 192KB
Filipino 7 LAS 2 Ang Alamat ng Chocolate Hills ng Isla ng Bohol
.pdf
Download PDF • 209KB
Filipino 7 LAS 2A Pag-unawa sa Alamat ng Chocolate Hills
.pdf
Download PDF • 160KB
Filipino 7 LAS 3 Pagsuri ng Kuwentong Bayan_Balangkas, Tauhan at Tagpo
.pdf
Download PDF • 222KB
Filipino 7 LAS 4 Paghinuha sa Kaugalian at Kalagayang Panlipunan
.pdf
Download PDF • 201KB
Filipino 7 LAS 5 Masuring Pagbasa at Pagpakinig_Ang Sinulog ng Cebu
.pdf
Download PDF • 201KB
Filipino 7 LAS 6 Mga Pahayag na Nagbibigay ng Patunay
.pdf
Download PDF • 212KB
Filipino 7 LAS 7 Mga Ekspresyon ng Posibilidad
.pdf
Download PDF • 212KB
Filipino 7 LAS 8 Ugnayang Sanhi at Bunga
.pdf
Download PDF • 214KB
Filipino 7 LAS 9 Masuring Pagpanood_Ang Peñafrancia Fiesta ng Bicol
.pdf
Download PDF • 213KB
Filipino 7 LAS 10 Pagsuri ng Dokumentaryong Pantelebisyon o Dokyu-film
.pdf
Download PDF • 215KB
Filipino 7 LAS 11 Isang Mito ng mga Kapampangan_Rihawani
.pdf
Download PDF • 200KB
Filipino 7 LAS 12 Pagkakasunod–sunod ng Pangyayari_Mito, Maikling Kuwento, Alamat at Kwent
.
Download • 230KB
Filipino 7 LAS 13 Pang-ugnay_Panubali
.pdf
Download PDF • 189KB
Filipino 7 LAS 14 Mga Pang-ugnay I_Pang-angkop
.pdf
Download PDF • 190KB
Filipino 7 LAS 15 Mga Pang-ugnay II_Pang-ukol
.pdf
Download PDF • 201KB
Filipino 7 LAS 16 Mga Pang-ugnay III_Pangatnig
.pdf
Download PDF • 193KB


26 views0 comments

Recent Posts

See All