top of page

Araling Panlipunan 8

Updated: Dec 5, 2022

S.Y. 2022-2023


Aral Pan 8 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 220KB
Aral Pan 8 LAS 1 Ang Katangiang Pisikal ng Daigdig
.pdf
Download PDF • 184KB
Aral Pan 8 LAS 2 Ang Iba't Ibang Klima ng Daigdig
.pdf
Download PDF • 204KB
Aral Pan 8 LAS 3 Mga Kontinente ng Daigdig
.pdf
Download PDF • 200KB
Aral Pan 8 LAS 4 Natatanging Kultura ng mga Rehiyon ng Daigdig
.pdf
Download PDF • 192KB
Aral Pan 8 LAS 5 Mga Pangunahing Pangkat-Etnolingguwistiko sa Daigdig
.pdf
Download PDF • 168KB
Aral Pan 8 LAS 6 Mga Malawakang Relihiyon sa Daigdig
.pdf
Download PDF • 203KB
Aral Pan 8 LAS 7 Mga Malawakang Pangkat-Lahi sa Daigdig
.pdf
Download PDF • 232KB
Aral Pan 8 LAS 8 Panahon ng Lumang Bato o Paleolitiko
.pdf
Download PDF • 211KB
Aral Pan 8 LAS 9 Panahon ng Gitnang Bato o Mesolitiko
.pdf
Download PDF • 204KB
Aral Pan 8 LAS 10 Panahon ng Bagong Bato o Neolitiko
.pdf
Download PDF • 178KB
Aral Pan 8 LAS 11 Panahon ng Metal
.pdf
Download PDF • 270KB
Aral Pan 8 LAS 12 Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan - Ang Interaksyon ng Tao at Kapali
.
Download • 161KB
Aral Pan 8 LAS 13 Heograpiya Bilang Salik at Hamon ng Pag-unlad ng Kabuhayan
.pdf
Download PDF • 189KB
Aral Pan 8 LAS 14 Implikasyon ng Paggalaw at Paglipat ng Tao sa Kapaligiran
.pdf
Download PDF • 223KB
Aral Pan 8 LAS 15 Kabihasnan ng Egypt - Lipunan at Kultura
.pdf
Download PDF • 271KB
Aral Pan 8 LAS 16 Kabihasnan ng Egypt - Politika at Ekonomiya
.pdf
Download PDF • 203KB
Aral Pan 8 LAS 17 Kabihasnan ng Egypt - Lipunan at Kultura
.pdf
Download PDF • 277KB
Aral Pan 8 LAS 18 Kabihasnan ng Egypt - Politika at Ekonomiya
.pdf
Download PDF • 204KB
Aral Pan 8 LAS 19 Kabihasnan ng India - Lipunan at Kultura
.pdf
Download PDF • 207KB


1,614 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page