Filipino 8

Updated: 5 days ago

S.Y. 2022-2023


Filipino 8 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 122KB
Filipino 8 LAS 1 Karunungang Bayan
.pdf
Download PDF • 185KB
Filipino 8 LAS 2 Pag-unawa ng Karunungang Bayan sa Buhay ng Estudyante
.pdf
Download PDF • 148KB
Filipino 8 LAS 3 Sa Aking mga Kabata - Isang Tula ni Rizal
.pdf
Download PDF • 153KB
Filipino 8 LAS 4 Masining na Pahayag sa Tula
.pdf
Download PDF • 79KB
Filipino 8 LAS 5 Paglinang ng Talasalitaan (Kasingkahulugan at Kasalungat)
.pdf
Download PDF • 109KB
Filipino 8 LAS 6 Katutubong Bugtong
.pdf
Download PDF • 115KB
Filipino 8 LAS 7 Salawikain
.pdf
Download PDF • 183KB
Filipino 8 LAS 8 Sawikain
.pdf
Download PDF • 332KB
Filipino 8 LAS 9 Pagsulat ng Sariling Karunungang-Bayan
.pdf
Download PDF • 87KB
Filipino 8 LAS 10A Paglinang sa Pagpapahayag ng Paghahambing I
.pdf
Download PDF • 158KB
Filipino 8 LAS 10B Paglinang sa Pagpapahayag ng Paghahambing II
.pdf
Download PDF • 187KB
Filipino 8 LAS 11 Paghahambing sa Eupemistikong Pahayag
.pdf
Download PDF • 163KB
Filipino 8 LAS 12 Kuwentong Bayani - Ang Kagitingan ni Dagohoy
.pdf
Download PDF • 184KB
Filipino 8 LAS 13 Pagsuri ng Daloy ng mga Pangyayari sa Kuwento
.pdf
Download PDF • 173KB
Filipino 8 LAS 14 Mga Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari sa Kuwento
.pdf
Download PDF • 196KB
Filipino 8 LAS 15 Pag-unawa at Pagninilay - Ang Kagitingan ni Dagohoy
.pdf
Download PDF • 151KB

35 views0 comments

Recent Posts

See All