top of page

Values Education 9

Updated: Jun 1, 2022

S.Y. 2021-2022

 

Fourth Quarter


LAS 04 Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
.
Download • 204KB
LAS 05 Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at Pagtaguyod ng Dignidad ng Tao
.
Download • 115KB

Third Quarter


1 Mga Karapatan ng Tao
.
Download • 109KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 42KB
LAS 2A Mga Kaakibat na Tungkulin sa Karapatan ng Tao I
.
Download • 114KB
LAS 2B Mga Kaakibat na Tungkulin sa Karapatan ng Tao II
.
Download • 113KB
LAS 3 Ang Likas na Batas Moral
.
Download • 114KB


Second Quarter


LAS 04 Lipunang Politikal
.
Download • 109KB
LAS 05 Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa
.
Download • 103KB
LAS 07 Lipunang Sibil
.
Download • 110KB
LAS 06 Lipunang Pang-Ekonomiya
.
Download • 120KB


First Quarter


LAS 03 Mga Hadlang at Kabutihan sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat
.
Download • 113KB
October 2021 Long Examination
.
Download • 143KB158 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page