Araling Panlipunan 9

Updated: 4 days ago

Activities for the Week

(Oct 15 - Oct 22)


LAS 12 Mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkonsumo I
.
Download • 111KB
LAS 13 Mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkonsumo II
.
Download • 96KB

Activities for the Previous Weeks

(Oct 8 to Present)

First Quarter

S.Y. 2021-2022


LAS 10 Ang Pagkonsumo
.
Download • 158KB
LAS 11 Mga Uri ng Pagkonsumo
.
Download • 122KB

58 views0 comments

Recent Posts

See All