top of page

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Updated: Dec 12, 2022

S.Y. 2022-2023KPWKP LAS 0 Semestral Plan
.pdf
Download PDF • 195KB
KPWKP LAS 1 Ang Kahulugan at Kahalagahan ng Wika
.pdf
Download PDF • 267KB
KPWKP LAS 2 Ang Wikang Pambansa
.pdf
Download PDF • 202KB
KPWKP LAS 3 Ang Wikang Panturo
.pdf
Download PDF • 221KB
KPWKP LAS 4 Ang Opisyal na Wika
.pdf
Download PDF • 226KB
KPWKP LAS 5 Pagninilay sa Gamit ng Wika
.pdf
Download PDF • 184KB
KPWKP LAS 6 Unang Wika
.pdf
Download PDF • 180KB
KPWKP LAS 7 Ang Pangalawang Wika
.pdf
Download PDF • 217KB
KPWKP LAS 8 Monolingguwalismo
.pdf
Download PDF • 217KB
KPWKP LAS 9 Bilingguwalismo
.pdf
Download PDF • 218KB
KPWKP LAS 10 Multilingguwalismo
.pdf
Download PDF • 227KB
KPWKP LAS 11 Gramatika Mga Pahayag na ginagamit sa Pagbibigay ng Makabuluhang Pananaw
.pdf
Download PDF • 216KB
KPWKP LAS 12 Sanaysay
.pdf
Download PDF • 209KB
KPWKP LAS 13 Rehistro ng Wika Pagkakaiba ayon sa Gamit at Gumagamit
.pdf
Download PDF • 214KB
KPWKP LAS 14 Barayti ng Wika Pagkakaiba ayon sa Lugar Kultura at Komunidad
.pdf
Download PDF • 267KB
KPWKP LAS 15 Ang Pagkakaiba ng Homogeneous at Heterogeneous na Wika
.pdf
Download PDF • 240KB
KPWKP LAS 16 Gamit ng Wika I- Ang Kakayahang Komunikatibo
.pdf
Download PDF • 198KB
KPWKP LAS 17 Gamit ng Wika II - Gamit sa Lipunan
.pdf
Download PDF • 180KB
KPWKP LAS 18A Ang Pitong tungkulin ng Wika Ayon kay Halliday
.pdf
Download PDF • 190KB
KPWKP LAS 18B Ang Pitong tungkulin ng Wika Ayon kay Halliday
.pdf
Download PDF • 272KB
KPWKP LAS 19 Wika ng Bayan sa Panahon ng Katutubo
.pdf
Download PDF • 220KB
KPWKP LAS 20 Pamamaraan ng Pagsulat sa Panahon ng Katutubo
.pdf
Download PDF • 388KB

1,622 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page