top of page

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Updated: Feb 23, 2023


PPITTP LAS 0 Semestral Plan
.pdf
Download PDF • 224KB
PPITTP LAS 1 Ang Pagsuri at Pagsulat ng Teksto
.pdf
Download PDF • 211KB
PPITTP LAS 2 Ang Tekstong Impormatibo - Kalikasan at Katangian
.pdf
Download PDF • 187KB
PPITTP LAS 3 Elemento ng Tekstong Impormatibo I
.pdf
Download PDF • 192KB
PPITTP LAS 4 Elemento ng Tekstong Impormatibo II
.pdf
Download PDF • 122KB
PPITTP LAS 5 Mga Uri ng Tekstong Impormatibo I
.pdf
Download PDF • 261KB
PPITTP LAS 6 Mga Uri ng Tekstong Impormatibo II
.pdf
Download PDF • 209KB
PPITTP LAS 7 Ang Tekstong Deskriptibo
.pdf
Download PDF • 193KB
PPITTP LAS 8 Subhetibo at Obhetibo na Paglalarawan
.pdf
Download PDF • 183KB
PPITTP LAS 9 Kohesyong Gramatikal I
.pdf
Download PDF • 214KB
PPITTP LAS 10 Kohesyong Gramatikal II
.pdf
Download PDF • 282KB

1,544 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page