top of page

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino (KPWKP)

Updated: Nov 15, 2021

Activities for the Week

(Nov 15 - 22)

LAS 17 Gamit ng Wika I- Ang Kakayahang Komunikatibo
.
Download • 124KB
LAS18-20 Gamit ng Wika II - Gamit sa Lipunan
.
Download • 123KB

 

Activities for the Previous Weeks

First Semester

S.Y. 2021-2022


LAS 11 Gramatika Mga Pahayag na ginagamit sa Pagbibigay ng Makabuluhang Pananaw
.
Download • 178KB
LAS 12/16 Sanaysay
.
Download • 281KB
LAS 13
. Rehistro ng Wika Pagkakaiba ayon sa Gamit at Gumagamit
Download REHISTRO NG WIKA PAGKAKAIBA AYON SA GAMIT AT GUMAGAMIT • 158KB
LAS 14
. Barayti ng Wika Pagkakaiba ayon sa Lugar Kultura at Komunidad
Download BARAYTI NG WIKA PAGKAKAIBA AYON SA LUGAR KULTURA AT KOMUNIDAD • 216KB
LAS 15 Ang Pagkakaiba ng Homogeneous at Heterogeneous na Wika
.
Download • 190KB

4,857 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page