top of page

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Updated: Apr 25, 2022

Activities for the Week

Apr 25–May 2April 2022 Long Examination
.
Download • 124KB
 

Activities for the Previous Weeks

Second Semester

S.Y. 2021–2022


LAS 0 Talaan ng mga Gawain
.
Download • 170KB
LAS 1 Ang Pagsuri at Pagsulat ng Teksto
.
Download • 164KB
LAS 2 Ang Tekstong Impormatibo - Kalikasan at Katangian
.
Download • 116KB
LAS 3 Elemento ng Tekstong Impormatibo - I
.
Download • 118KB
LAS 4 Elemento ng Tekstong Impormatibo-II
.
Download • 153KB
LAS 6 Mga Uri ng Tekstong Impormatibo II
.
Download • 157KB
LAS 5 Mga Uri ng Tekstong Impormatibo-II
.
Download • 157KB
LAS 7 Ang Tekstong Deskriptibo
.
Download • 165KB
February 2022 Long Examination
.
Download • 115KB
Performance Task
.
Download • 8.74MB
LAS 9
. Kohesyong Gramatikal 1
Download KOHESYONG GRAMATIKAL 1 • 264KB
LAS 10
. Kohesyong Gramatikal 2
Download KOHESYONG GRAMATIKAL 2 • 262KB
LAS 11 Subhetibo-at Obhetibo na Paglalarawan
.
Download • 146KB
March 2022 Long Examination
.
Download • 96KB
LAS 12 Substitusyon
.
Download • 98KB
LAS 12
. Pang-ugnay
Download PANG-UGNAY • 214KB
LAS 13 Kohesyong Leksial
.
Download • 261KB
LAS 14 Proyekto (Paglalarawan)
.
Download • 842KB
358 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page