top of page

Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang

Updated: May 1, 2022

Activities for the Week

May 2–16


LAS 13 Oryentasyong Pilipino sa Pananaliksik
.
Download • 65KB
LAS 14 Oryentasyong Pilipino sa Pananaliksik (Paksa)
.
Download • 61KB
LAS 15 Oryentasyong Pilipino sa Pananaliksik (Metodolohiya)
.
Download • 61KB

 

Activities for the Previous Weeks

Second Semester

S.Y. 2021–2022


LAS 0 Talaan ng mga Gawain
.
Download • 469KB
LAS 1 Akademikong Pagsulat
.
Download • 167KB
LAS 2 Pagsulat na Akademiko vs Di-Akademiko
.
Download • 168KB
LAS 3 Mga Halimbawa ng Tekstong Akademiko
.
Download • 182KB
LAS 4 Layunin, Gamit, Katangian, at Anyo I
.
Download • 125KB
LAS 5 Layunin, Gamit, Katangian, at Anyo II
.
Download • 121KB
LAS 06 Layunin, Gamit, Katangian, at Anyo III
.
Download • 128KB
Intervention LAS 01
.
Download • 103KB
February Long Examination
.
Download • 177KB
LAS 7 Proyekto 1
.
Download • 110KB
LAS 8 Pananaliksik
.
Download • 124KB
March 2022 Long Examination
.
Download • 520KB
LAS 11 Gamit ng Pananaliksik I
.
Download • 134KB
LAS 12 Gamit ng Pananaliksik II
.
Download • 136KB
LAS 9 Katangian ng Pananaliksik
.
Download • 147KB
LAS 10 Layunin ng Pananaliksik
.
Download • 127KB
April 2022 Long Examination
.
Download • 163KB


615 views0 comments

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page