top of page

Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang

Updated: Mar 23, 2023


PFPLA LAS 0 Semestral Plan
.pdf
Download PDF • 197KB
PFPLA LAS 1 Akademikong Pagsulat
.pdf
Download PDF • 217KB
PFPLA LAS 2 Pagsulat na Akademiko vs Di-Akademiko
.pdf
Download PDF • 220KB
PFPLA LAS 3 Mga Halimbawa ng Tekstong Akademiko
.pdf
Download PDF • 246KB
PFPLA LAS 4 Layunin, Gamit, Katangian, at Anyo I
.pdf
Download PDF • 195KB
PFPLA LAS 5 Layunin Gamit Katangian at Anyo II
.pdf
Download PDF • 171KB
PFPLA LAS 6 Layunin Gamit Katangian at Anyo III
.pdf
Download PDF • 196KB
PFPLA LAS 7 Proyekto - Replektibong Sanaysay
.pdf
Download PDF • 165KB
PFPLA LAS 8 Pananaliksik
.pdf
Download PDF • 171KB
PFPLA LAS 9 Katangian ng Pananaliksik
.pdf
Download PDF • 203KB
PFPLA LAS 10 Layunin ng Pananaliksik
.pdf
Download PDF • 203KB
PFPLA LAS 11 Gamit ng Pananaliksik I
.pdf
Download PDF • 202KB

509 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page