Filipino 9

Updated: May 15

Activities for the Week

(May 13–20)


We will be posting very soon. Thank you for understanding. 

Activities for the Previous Weeks

Fourth Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 08 Filipino Mga Ekspresyon sa Pagpapahayag ng Damdamin
.
Download • 133KB
LAS 09 Panitikan: Sanaysay
.
Download • 113KB
LAS 10 Paraan ng Pagbuo ng Sanaysay
.
Download • 102KB
LAS 11 Talumpati
.
Download • 104KB
April 2022 Long Examination
.
Download • 171KB

Third Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 1 Panitikan: Tanka
.
Download • 165KB
LAS 2 Panitikan: Haiku
.
Download • 149KB
LAS 3 Sariling Tanka at Haiku
.
Download • 124KB
LAS 4 Ponemang Suprasegmental
.
Download • 161KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 216KB
LAS 5 Panitikan: Pabula
.
Download • 140KB
LAS 06 Gawain: Pabula
.
Download • 99KB
LAS 07 Pagkiklino o Clining
.
Download • 113KB
Second Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 10 Mga Pangatnig o Pang-ugnay Gamit sa Maikling Kuwento
.
Download • 163KB
LAS 11 Noli Me Tangere^LJ Nobelang Isinulat ni Gat Jose Rizal
.
Download • 149KB
LAS 12 Katotohanan at Kabutihan Paano Naipakita sa Noli
.
Download • 141KB
LAS 13 Tunggaliang Tao vs
. Sarili sa Noli
Download SARILI SA NOLI • 187KB
LAS 14 Pagsasanay Pagpahayag ng Tunggaliang Tao Laban sa Sarili
.
Download • 137KB
LAS 15 Panitikan Pagsuri ng Karakterisasyon ng Tauhan sa Dula
.
Download • 153KB
LAS 16A Talasalitaan Kahulugan at Istruktura ng mga Salita
.
Download • 179KB
LAS 16B Talasalitaan Kahulugan at Istruktura ng mga Salita II
.
Download • 214KB
LAS 16C
. Talasalitaan Kahulugan at Istruktura ng mga Salita III
Download TALASALITAAN KAHULUGAN AT ISTRUKTURA NG MGA SALITA III • 175KB
LAS 17 Mga Ekspresyong Nagpapahayag ng Katotohanan
.
Download • 152KB
November 2021 Long Examination
.
Download • 126KBFirst Quarter

S.Y. 2021-2022

LAS 08 Mga Elemento ng Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 188KB
LAS 09 Pagsuri ng Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 192KB
October 2021 Long Exam
.
Download • 183KB

82 views0 comments

Recent Posts

See All