top of page

Filipino 9

Updated: Jun 1, 2022

S.Y. 2021–2022

 

Fourth Quarter


LAS 08 Filipino Mga Ekspresyon sa Pagpapahayag ng Damdamin
.
Download • 133KB
LAS 09 Panitikan: Sanaysay
.
Download • 113KB
LAS 10 Paraan ng Pagbuo ng Sanaysay
.
Download • 102KB
LAS 11 Talumpati
.
Download • 104KB
April 2022 Long Examination
.
Download • 171KB

Third Quarter


LAS 1 Panitikan: Tanka
.
Download • 165KB
LAS 2 Panitikan: Haiku
.
Download • 149KB
LAS 3 Sariling Tanka at Haiku
.
Download • 124KB
LAS 4 Ponemang Suprasegmental
.
Download • 161KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 216KB
LAS 5 Panitikan: Pabula
.
Download • 140KB
LAS 06 Gawain: Pabula
.
Download • 99KB
LAS 07 Pagkiklino o Clining
.
Download • 113KBSecond Quarter


LAS 10 Mga Pangatnig o Pang-ugnay Gamit sa Maikling Kuwento
.
Download • 163KB
LAS 11 Noli Me Tangere^LJ Nobelang Isinulat ni Gat Jose Rizal
.
Download • 149KB
LAS 12 Katotohanan at Kabutihan Paano Naipakita sa Noli
.
Download • 141KB
LAS 13 Tunggaliang Tao vs
. Sarili sa Noli
Download SARILI SA NOLI • 187KB
LAS 14 Pagsasanay Pagpahayag ng Tunggaliang Tao Laban sa Sarili
.
Download • 137KB
LAS 15 Panitikan Pagsuri ng Karakterisasyon ng Tauhan sa Dula
.
Download • 153KB
LAS 16A Talasalitaan Kahulugan at Istruktura ng mga Salita
.
Download • 179KB
LAS 16B Talasalitaan Kahulugan at Istruktura ng mga Salita II
.
Download • 214KB
LAS 16C
. Talasalitaan Kahulugan at Istruktura ng mga Salita III
Download TALASALITAAN KAHULUGAN AT ISTRUKTURA NG MGA SALITA III • 175KB
LAS 17 Mga Ekspresyong Nagpapahayag ng Katotohanan
.
Download • 152KB
November 2021 Long Examination
.
Download • 126KBFirst Quarter


LAS 08 Mga Elemento ng Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 188KB
LAS 09 Pagsuri ng Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 192KB
October 2021 Long Exam
.
Download • 183KB

136 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page