Araling Panlipunan 8

Updated: Jun 1

S.Y. 2021–2022

 

Fourth Quarter


LAS 10 Kontribusyon ng Kabihasnang Romano - Pamahalaan
.
Download • 178KB
LAS 11 Kontribusyon ng Kabihasnang Romano - Ekonomiya
.
Download • 172KB
LAS 12 Kontribusyon ng Kabihasnang Romano - Kultura
.
Download • 124KB
LAS 13 Klasikong Kabihasnan sa Aprika - Ang Imperyong Ghana
.
Download • 112KB
LAS 14 Klasikong Kabihasnan sa Aprika - Ang Imperyong Mali
.
Download • 112KB
LAS 15 Klasikong Kabihasnan sa Aprika - Ang Imperyong Songhai
.
Download • 109KB
LAS 16 Klasikong Kabihasnan sa Amerika - Ang mga Olmec
.
Download • 114KB
LAS 17 Klasikong Kabihasnan sa Amerika - Ang Kabihasnang Maya
.
Download • 112KB
April 2022 Long Exam
.
Download • 121KB


Third Quarter


LAS 01 Kabihasnang Minoan
.
Download • 123KB
LAS 02 Kabihasnang Mycenaean
.
Download • 128KB
January Long Exam 2022
.
Download • 141KB
LAS 03 Kabihasnang Klasiko ng Greece
.
Download • 115KB
LAS 04 Kabihasnang Klasiko ng Greece_ Athens at Spart
.
Download • 99KB
LAS 05 Ang Pagbagsak ng Imperyong Athens
.
Download • 101KB
LAS 06 Pamana ng mga Griyego sa Kabihasnan - Kaisipang Pampulitika
.
Download • 120KB
LAS 07 Pamana ng Kabihasnang Klasiko ng Greece - Pilosopiya
.
Download • 112KB
LAS 08 Pamana ng Kabihasnang Klasiko ng Greece - Sining
.
Download • 168KB


Second Quarter


LAS 14 Implikasyon ng Paggalaw at Paglipat ng Tao sa Kapaligiran
.
Download • 156KB
LAS 15 Kabihasnang Mesopotamia - Lipunan at Kultura
.
Download • 115KB
LAS 16 Kabihasnang Mesopotamia - Politika at Ekonomiya
.
Download • 112KB
LAS 17 Kabihasnan ng Egypt - Lipunan at Kultura
.
Download • 197KB
LAS 18 Kabihasnan ng Egypt - Politika at Ekonomiya
.
Download • 109KB


First Quarter


LAS 11 Panahon ng Metal
.
Download • 229KB
LAS 12 Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan - Ang Interaksyon ng Tao at Kapaligiran
.
Download • 99KB
LAS 13 Heograpiya Bilang Salik at Hamon ng Pag-unlad ng Kabuhayan
.
Download • 119KB
October 2021 Long Examination
.
Download • 79KB

394 views0 comments

Recent Posts

See All