Filipino 10

Updated: Sep 22

S.Y. 2022-2023


Filipino 10 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 125KB
Filipino 10 LAS 1 Ang Mitolohiya ng mga Romano
.pdf
Download PDF • 133KB
Filipino 10 LAS 1 Pagbasa at Pagpakinig sa Mito ng mga Romano
.pdf
Download PDF • 111KB
Filipino 10 LAS 2 Mahalagang Kaisipan ng Mito
.pdf
Download PDF • 104KB
Filipino 10 LAS 3 Pag - ugnay ng Diwa ng Mito
.pdf
Download PDF • 102KB
Filipino 10 LAS 4 Kayarian at Kahulugan ng Salita
.pdf
Download PDF • 116KB
Filipino 10 LAS 5 Mensahe at Layunin ng Mitong Nabasa
.pdf
Download PDF • 108KB
Filipino 10 LAS 6A Mga Ekspresyong Nagpapahayag Ng Pananaw I
.pdf
Download PDF • 115KB
Filipino 10 LAS 6B Mga Ekspresyong Nagpapahayag Ng Pananaw II
.pdf
Download PDF • 116KB
Filipino 10 LAS 7 Paggamit ng Pokus ng Pandiwa I
.pdf
Download PDF • 223KB
Filipino 10 LAS 8 Ang Parabula ng Manghahasik
.pdf
Download PDF • 261KB
Filipino 10 LAS 9 Ang Parabula Isang Pagsusuri
.pdf
Download PDF • 246KB
Filipino 10 LAS 10 Pagpapahayag_ng_Emosyon_at_Matinding_Damdamin
.pdf
Download PDF • 208KB
Filipino 10 LAS 11 Paggamit_ng_Pang-ugnay_na_Pasalaysay_
.pdf
Download PDF • 181KB
Filipino 10 LAS 12 Pagsasanay_sa_Pang-ugnay_na_Pasalaysay
.pdf
Download PDF • 206KB

29 views0 comments

Recent Posts

See All