top of page

Filipino 10

Updated: Dec 12, 2022

S.Y. 2022-2023


Filipino 10 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 125KB
Filipino 10 LAS 1 Ang Mitolohiya ng mga Romano
.pdf
Download PDF • 133KB
Filipino 10 LAS 1 Pagbasa at Pagpakinig sa Mito ng mga Romano
.pdf
Download PDF • 111KB
Filipino 10 LAS 2 Mahalagang Kaisipan ng Mito
.pdf
Download PDF • 104KB
Filipino 10 LAS 3 Pag - ugnay ng Diwa ng Mito
.pdf
Download PDF • 102KB
Filipino 10 LAS 4 Kayarian at Kahulugan ng Salita
.pdf
Download PDF • 116KB
Filipino 10 LAS 5 Mensahe at Layunin ng Mitong Nabasa
.pdf
Download PDF • 108KB
Filipino 10 LAS 6A Mga Ekspresyong Nagpapahayag Ng Pananaw I
.pdf
Download PDF • 115KB
Filipino 10 LAS 6B Mga Ekspresyong Nagpapahayag Ng Pananaw II
.pdf
Download PDF • 116KB
Filipino 10 LAS 7 Paggamit ng Pokus ng Pandiwa I
.pdf
Download PDF • 223KB
Filipino 10 LAS 8 Ang Parabula ng Manghahasik
.pdf
Download PDF • 261KB
Filipino 10 LAS 9 Ang Parabula Isang Pagsusuri
.pdf
Download PDF • 246KB
Filipino 10 LAS 10 Pagpapahayag_ng_Emosyon_at_Matinding_Damdamin
.pdf
Download PDF • 208KB
Filipino 10 LAS 11 Paggamit_ng_Pang-ugnay_na_Pasalaysay_
.pdf
Download PDF • 181KB
Filipino 10 LAS 12 Pagsasanay_sa_Pang-ugnay_na_Pasalaysay
.pdf
Download PDF • 206KB
Filipino 10 LAS 13A Maikling Kuwento_Ang Handog ng Mga Mago
.pdf
Download PDF • 178KB
Filipino 10 LAS 13B Pagbibigay Reaksyon sa mga Pangyayari sa Maikling Kuwento
.pdf
Download PDF • 190KB
Filipino 10 LAS 14 Pagpapahalaga sa Epiko
.pdf
Download PDF • 215KB
Filipino 10 LAS 15 Mga Hudyat sa Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari
.pdf
Download PDF • 171KB
Filipino 10 LAS 16 Pagkilala ng Kahulugan ng Salita Ayon sa Konteksto ng Pangungusap
.pdf
Download PDF • 204KB
Filipino 10 LAS 17 Panghalip bilang Panuring sa mga Tauhan
.pdf
Download PDF • 213KB
Filipino 10 LAS 18 Teoryang Pampanitikan
.pdf
Download PDF • 226KB
Filipino 10 LAS 19 Pagkiklino (Clining)
.pdf
Download PDF • 167KB
Filipino 10 LAS 20 Pagsuri ng Nobela- El Filibusterismo (Buod)
.pdf
Download PDF • 144KB
Filipino 10 LAS 21A Suring-Basa Panimula
.pdf
Download PDF • 206KB
Filipino 10 LAS 21B Suring-Basa Panunuring Pangnilalaman
.pdf
Download PDF • 203KB
Filipino 10 LAS 21C Suring-Basa Buod
.pdf
Download PDF • 169KB
Filipino 10 LAS 22 Critique at Simposyum
.pdf
Download PDF • 110KB575 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page