top of page

Filipino 7

Updated: Aug 12, 2022

S.Y. 2021-2022

 

First Quarter


LAS 07 Ekspresyon ng Posibilidad
.
Download • 100KB
LAS 08 Ugnayang Sanhi at Bunga
.
Download • 149KB
October 2021 Long Exam
.
Download • 159KBSecond Quarter


LAS 9 Ang Penafrancia Fiesta ng Bicol
.
Download • 103KB
LAS 10 Pagsuri ng Dokumentaryong Pangtelebisyon o Dokyu - film
.
Download • 145KB
LAS 11 Mito ng Kapampangan
.
Download • 130KB
LAS 12 Banghay ng Mito
.
Download • 134KB
LAS 13 Pang-ugnay - Panubali
.
Download • 97KB
LAS 14 Mga Pang-ugnay - Pang-angkop
.
Download • 98KB
LAS 15 Mga Pang-ugnay - Pang-ukol
.
Download • 95KB
LAS 16 Pangatnig
.
Download • 107KB
LAS 17 Mga Pang–ugnay sa Paglalahad at Pagsasalaysay
.
Download • 108KB
LAS 18 Pagsulat ng Sanaysay na Nanghihikayat
.
Download • 107KB
LAS 19 Pagsuri ng Pahayag ayon sa Pagkamakatotohanan
.
Download • 99KB
LAS 20 Kahalagahan at mga Hakbang sa Pagsagawa ng Pananaliksik
.
Download • 103KB
LAS 21 Pangangalap ng Datos
.
Download • 109KB
November 2021 Long Exam
.
Download • 162KB
LAS 22 Pagsulat ng Sanaysay- Kagandahan ng Kulturang Pilipino
.
Download • 91KB
LAS 23 Proyektong Panturismo
.
Download • 91KB
LAS 23A Proyektong Panturismo- Panuto at Kriterya
.
Download • 136KB


Third Quarter

LAS 01 Mga Epiko at Makasaysayang Akda ng Kabisayaan
.
Download • 101KB
LAS 02 Tradisyon ng Kabisayaan
.
Download • 97KB
LAS 03 Antas ng Wika Batay sa Pormalidad
.
Download • 178KB
LAS 01 Mga Uri ng Ponemang Suprasegmental
.
Download • 160KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 156KB
LAS 02 Ang Tula or Panulaan
.
Download • 137KB
LAS 3 Elemento ng Tula
.
Download • 124KB
LAS 4 Ang Pangungusap
.
Download • 96KBFourth Quarter


LAS 5 Mga Bahagi ng Pangungusap
.
Download • 137KB
LAS 6 Ayos ng Pangungusap
.
Download • 101KB
LAS 7 Kayarian ng Pangungusap (PAYAK)
.
Download • 99KB
LAS 8 Kayarian ng Pangungusap (TAMBALAN)
.
Download • 98KB
LAS 9 Kayarian ng Pangungusap (HUGNAYAN)
.
Download • 95KB
April 2022 Long Examination
.
Download • 104KB

208 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page