top of page

Filipino 8

Updated: Jun 1, 2022

S.Y. 2021–2022

 

Fourth Quarter


LAS 08 Pagsusuri ng Tula
.
Download • 135KB
LAS 09 Paggamit ng Pang - ugnay na Pasalaysay
.
Download • 138KB
LAS 02 Pagsuri ng Teksto
.
Download • 168KB
Performance Task: Pagsasalin Wika
.
Download • 126KB
April 2022 Long Examination
.
Download • 162KB


Third Quarter


LAS 1 Pangunahin at Pantulong na Kaisipan ng Akda
.
Download • 119KB
LAS 2A Balagtasan
.
Download • 126KB
LAS 3 Mga Hudyat ng Pagsang - ayon at Pagsalungat
.
Download • 116KB
LAS 04 Ang Sarswela
.
Download • 142KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 480KB
LAS 05 Andres Bonifacio: Anak ng Bayan
.
Download • 12.52MB
LAS 05 Andres Bonifacio - Anak ng Bayan: sang Pagtatanghal sa CVIF
.
Download • 128KB
LAS 06 Mga Elemento ng Tula
.
Download • 159KB


Second Quarter


LAS 10A Paglinang sa Pagpapahayag ng Paghahambing I
.
Download • 91KB
LAS 10B Paglinang sa Pagpapahayag ng Paghahambing II
.
Download • 94KB
LAS 11 Paghahambing sa Eupemistikong Pahayag
.
Download • 104KB
LAS 12 Pagsuri ng Daloy ng mga Pangyayari sa Kuwento
.
Download • 132KB
LAS 13 Mga Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari sa Kuwento
.
Download • 116KB
LAS 14 Kuwentong Bayani - Ang Kagitingan ni Dagohoy
.
Download • 95KB
LAS 15 Pag-unawa at Pagninilay - Ang Kagitingan ni Dagohoy
.
Download • 88KB
LAS 16 Mga Teknik sa Pagpapalawak ng Paksa
.
Download • 102KB
LAS 17A Mga Gabay sa Malikhaing Pagsulat ng Akda I
.
Download • 95KB
LAS 17B Mga Gabay sa Malikhaing Pagsulat ng Akda II
.
Download • 95KB
LAS 18 Mga Hudyat ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari
.
Download • 89KB
LAS 19 Pahayag na Ginagamit sa Pagbibigay ng Opinyon
.
Download • 110KB
LAS 20A: Hakbang sa Pagsagawa ng Pananaliksik I
.
Download • 112KB
LAS 20B Hakbang sa Pagsagawa ng Pananaliksik II_ Mga Paraan ng Pangangalap ng Datos
.
Download • 98KB
November 2021 Long Examination
.
Download • 144KB
LAS 21 Pagsulat ng Sanaysay_ Kagandahan ng Kulturang Pilipino
.
Download • 121KB
LAS 22 Mga Pahayag na Gamit sa Pag - aayos ng Datos
.
Download • 120KB


First Quarter


LAS 08 Sawikain
.
Download • 261KB
LAS 09 Pagsulat Ng Sariling Karunungang-bayan
.
Download • 190KB
October 2021 Long Exam
.
Download • 108KB

292 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page