Filipino 8

Updated: 4 days ago

Activity for the Week

(May 13–20)


We will be posting very soon. Thank you for understanding.


 

Activities for the Previous Weeks

Fourth Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 08 Pagsusuri ng Tula
.
Download • 135KB
LAS 09 Paggamit ng Pang - ugnay na Pasalaysay
.
Download • 138KB
LAS 02 Pagsuri ng Teksto
.
Download • 168KB
Performance Task: Pagsasalin Wika
.
Download • 126KB
April 2022 Long Examination
.
Download • 162KB


Third Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 1 Pangunahin at Pantulong na Kaisipan ng Akda
.
Download • 119KB
LAS 2A Balagtasan
.
Download • 126KB
LAS 3 Mga Hudyat ng Pagsang - ayon at Pagsalungat
.
Download • 116KB
LAS 04 Ang Sarswela
.
Download • 142KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 480KB
LAS 05 Andres Bonifacio: Anak ng Bayan
.
Download • 12.52MB
LAS 05 Andres Bonifacio - Anak ng Bayan: sang Pagtatanghal sa CVIF
.
Download • 128KB
LAS 06 Mga Elemento ng Tula
.
Download • 159KBSecond Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 10A Paglinang sa Pagpapahayag ng Paghahambing I
.
Download • 91KB
LAS 10B Paglinang sa Pagpapahayag ng Paghahambing II
.
Download • 94KB
LAS 11 Paghahambing sa Eupemistikong Pahayag
.
Download • 104KB
LAS 12 Pagsuri ng Daloy ng mga Pangyayari sa Kuwento
.
Download • 132KB
LAS 13 Mga Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari sa Kuwento
.
Download • 116KB
LAS 14 Kuwentong Bayani - Ang Kagitingan ni Dagohoy
.
Download • 95KB
LAS 15 Pag-unawa at Pagninilay - Ang Kagitingan ni Dagohoy
.
Download • 88KB
LAS 16 Mga Teknik sa Pagpapalawak ng Paksa
.
Download • 102KB
LAS 17A Mga Gabay sa Malikhaing Pagsulat ng Akda I
.
Download • 95KB
LAS 17B Mga Gabay sa Malikhaing Pagsulat ng Akda II
.
Download • 95KB
LAS 18 Mga Hudyat ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari
.
Download • 89KB
LAS 19 Pahayag na Ginagamit sa Pagbibigay ng Opinyon
.
Download • 110KB
LAS 20A: Hakbang sa Pagsagawa ng Pananaliksik I
.
Download • 112KB
LAS 20B Hakbang sa Pagsagawa ng Pananaliksik II_ Mga Paraan ng Pangangalap ng Datos
.
Download • 98KB
November 2021 Long Examination
.
Download • 144KB
LAS 21 Pagsulat ng Sanaysay_ Kagandahan ng Kulturang Pilipino
.
Download • 121KB
LAS 22 Mga Pahayag na Gamit sa Pag - aayos ng Datos
.
Download • 120KBFirst Quarter

S.Y. 2021-2022


LAS 08 Sawikain
.
Download • 261KB
LAS 09 Pagsulat Ng Sariling Karunungang-bayan
.
Download • 190KB
October 2021 Long Exam
.
Download • 108KB

120 views0 comments

Recent Posts

See All