Values Education 8

Updated: Jun 1

S.Y. 2021–2022

 

Third Quarter


LAS 06 Ang Kahalagahan ng Komunikasyon sa Pagpapatatag ng Pamilya
.
Download • 119KB
February 2022 Long Examination
.
Download • 22KB
LAS 7 Ang Kahalagahan ng Komunikasyon sa Pagpapatatag ng Pamilya
.
Download • 90KB
LAS 8 Ang Kahalagahan ng Diyalogo
.
Download • 106KB


Second Quarter


LAS 3 Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon ng Lipunan
.
Download • 91KB
LAS 3
.1 Ang Pamilya bilang Natural na Institusyon ng Lipunan
Download 1 ANG PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON NG LIPUNAN • 93KB
LAS 04 Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon
.
Download • 79KB
LAS 4
.2 Ang Misyon ng Tahanan sa Paghubog ng Pananampalataya
Download 2 ANG MISYON NG TAHANAN SA PAGHUBOG NG PANANAMPALATAYA • 89KB


First Quarter


LAS 2
.1 Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon ng Lipunan
Download 1 ANG PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON NG LIPUNAN • 127KB
October 2021 Long Examination
.
Download • 67KB

56 views0 comments

Recent Posts

See All