top of page

Values Education 8

Updated: Dec 12, 2022

S.Y. 2022-2023


EsP 8 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 115KB
EsP 8 LAS 1 Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon ng Pagmamahal at Pagtutulungan I
.pdf
Download PDF • 114KB
EsP 8 LAS 2 Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon ng Lipunan
.pdf
Download PDF • 138KB
EsP 8 LAS 3 Ang Pag-iral ng Pagmamahalan, Pagtutulungan at Pananampalataya sa Pamilya
.pdf
Download PDF • 114KB
EsP 8 LAS 4 Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon ng Lipunan I
.pdf
Download PDF • 187KB
EsP 8 LAS 5 Ang Pamilya bilang Natural na Institusyon ng Lipunan
.pdf
Download PDF • 178KB
EsP 8 LAS 6 Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon
.pdf
Download PDF • 185KB
EsP 8 LAS 7 Ang Misyon ng Tahanan sa Paghubog ng Pananampalataya
.pdf
Download PDF • 192KB
EsP 8 LAS 8 Ang Kahalagahan ng Komunikasyon sa Pagpapatatag ng Tahanan
.pdf
Download PDF • 192KB
EsP 8 LAS 9 Ang Kahalagahan ng Komunikasyon sa Pagpapatatag ng Pamilya
.pdf
Download PDF • 178KB
EsP 8 LAS 10 Ang Kahalagahan ng Diyalogo
.pdf
Download PDF • 200KB
EsP 8 LAS 11 Ang Limang Antas ng Komunikasyon
.pdf
Download PDF • 92KB

180 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page