Values Education 10

Updated: Apr 25

Activity for the Week

April 22–29April 2020 Long Examination
.
Download • 51KB 

Activities for the Previous Weeks

Fourth Quarter

S.Y. 2021-2022

LAS 3 Layunin o Motibasyon, Batayan ng Mabuti at Masamang Kilos
.
Download • 139KB
LAS 4 Makataong Kilos at Obligasyon
.
Download • 137KB

Third Quarter

S.Y. 2021-2022


LAS 07 Ang Apat na Yugto ng Konsensiya
.
Download • 174KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 28KB
LAS 1 Ang Makataong Kilos
.
Download • 161KB
LAS 2 Tatlong Uri ng Kilos ayon sa Kapanagutan
.
Download • 153KB
LAS 2 Ang Tatlong Uri ng Kilos ayon sa Kapanagutan
.
Download • 153KB

Seond Quarter

S.Y. 2021-2022


LAS 04 - Likas na Batas Moral I
.
Download • 158KB
LAS 05 Likas na Batas Moral II
.
Download • 111KB
LAS 06 Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral
.
Download • 141KB


First Quarter

S.Y. 2021-2022

LAS 03 Mga Konkretong Hakbang upang Malalabanan ang Kahinaan
.
Download • 275KB
October 2021 Long Examination
.
Download • 35KB


58 views0 comments

Recent Posts

See All