• CVIF

Filipino 10 LAS #14-16


chkd Fil 10 Q1_14
. Pagpapahayag_ng_Emosy
Download PAGPAPAHAYAG_NG_EMOSY • 96KB

chkd Fil 10 Q1_15
. Paggamit_ng_Pang-ugna
Download PAGGAMIT_NG_PANG-UGNA • 99KB

Fil 10 Q1_16
. Pagsasanay_sa_Pang-ugnay_n
Download PAGSASANAY_SA_PANG-UGNAY_N • 103KB

3 views0 comments

Recent Posts

See All