top of page

Filipino 10

Updated: Apr 25, 2022

Activities for the Week

(April 22–29)


April 2022 Long Examination
.
Download • 142KB

 

Activities for the Previous Weeks

Fourth Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 8 Pag - uugnay ng mga Salita (Word Association)
.
Download • 108KB
LAS 9A Pagpapalawak ng Pangungusap I
.
Download • 136KB
LAS 9B Pagpapalawak ng Pangungusap II
.
Download • 136KB
LAS 10 Kahulugan ng mga Salita sa Social Media
.
Download • 202KB

Third Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 1 Mitolohiyang Norse
.
Download • 148KB
LAS 02 Dula
.
Download • 150KB
LAS 03 Pagsusuri sa Binasang Akda
.
Download • 140KB
LAS 4 Mga Elemento ng Tula
.
Download • 189KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 180KB
LAS 5 Pagsusuri sa Tula
.
Download • 161KB
LAS 6 Ako ay Makata (Isang Proyekto)
.
Download • 156KB
LAS 7 Mga Elemento ng Nobela
.
Download • 157KBSecond Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 10 Pagpapahayag ng Emosyon at Matinding Damdamin
.
Download • 172KB
LAS 11 Paggamit ng Pang-ugnay na Pasalaysay
.
Download • 139KB
LAS 12 Pagsasanay sa Pang-ugnay na Pasalaysay
.
Download • 138KB
LAS 13A Maikling Kuwento Ang Handog ng Mga Mago
.
Download • 165KB
LAS 13B Pagbibigay Reaksyon sa mga Pangyayari sa Maikling Kuwento
.
Download • 140KB
LAS 14 Pagpapahalaga sa Epiko
.
Download • 176KB
LAS 15 Mga Hudyat sa Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari
.
Download • 154KB
LAS 16 Pagkilala ng Kahulugan ng Salita Ayon sa Konteksto ng Pangungusap
.
Download • 171KB
LAS 17 Panghalip bilang Panuring sa mga Tauhan
.
Download • 150KB
LAS 18 Teoryang Pampanitikan
.
Download • 158KB
LAS 19 Pagkiklino (Clining)
.
Download • 156KB
LAS 20 Pagsuri sa Nobela
.
Download • 368KB
LAS 21A
. Suring-Basa Panimula
Download SURING-BASA PANIMULA • 165KB
LAS 21B Suring-Basa-Panunuring Pangnilalaman
.
Download • 124KB
LAS 21C Suring-Basa Buod
.
Download • 121KBFirst Quarter

S.Y. 2021-2022


LAS 07 Paggamit ng Pokus ng Pandiwa I
.
Download • 162KB
LAS 08 Ang Parabula ng Manghahasik
.
Download • 289KB
October 2021 Long Exam
.
Download • 127KB
LAS 9 Ang Parabula Isang Pagsusuri
.
Download • 242KB

298 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page