Araling Panlipunan 10

Updated: 4 days ago

Activities for the Week

(Oct 15 - Oct 22)


LAS 14 Mga Ahensya ng Pamahalaan
.
Download • 104KB

Activities for the Previous Weeks

(Oct 8 to Present)

First Quarter

S.Y. 2021-2022


LAS 09 Isyu ng mga Kalamidad
.
Download • 152KB
LAS 10 Hakbang sa Pagsugpo ng Bilang ng Pinsala
.
Download • 151KB

40 views0 comments

Recent Posts

See All